مگا سیویل ساختمان
مگا سیویل ساختمان

برای آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی- نظارت چه منابعی را بخوانیم؟

 

* برای موارد ذکر شده، منابع علمی و اجرایی معتبر ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان است.

تذكر۲: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل است.

تذكر۳: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني از جمله كتاب ­هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل است.

**********مگا سیول سامانه جامع تخصصی مهندسین کشور***********

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط