مگا سیویل ساختمان
مگا سیویل ساختمان

تعریف انواع بار گذاری در نرم افزار ایتبس

 

گزینه‌ی Static Load Case از جمله گزینه‌های مهم منوی Define است که به‌منظور تعریف دسته‌بارها جهت تحلیل استاتیکی کاربرد دارد. با این کار پنجره‌ی جدیدی باز و حالت‌های بارگذاری در آن پدیدار می‌گردد. این پنجره از چهار بخش اصلی Load، Type، Self Weight Multiplier و Auto Lateral Load تشکیل شده است.

در بخش Load نام حالت‌های بارگذاری، شامل بارهای زنده، بارهای مرده و نیروهای جانبی، توسط کاربر وارد می‌گردد. در بخش Type کاربران می‌توانند نوع حالت بارگذاری استاتیکی را تعیین نمایند. گزینه‌های تعبیه‌شده در این بخش عبارتند از Dead، Super Dead، Live و Quake که به‌ترتیب به بار مرده، بار مرده‌ی اضافی، بار زنده و بار زلزله دلالت دارند.

از بار مرده‌ی اضافی در طراحی تیرهای مرکب استفاده می‌شود.
با استفاده از گزینه‌ی Reduce Live در همین بخش می‌توان ضریب کاهش سربار را اعمال نمود. کاربران می‌توانند برای تنظیم ضریب کاهش سر گزینه‌ی Live Load Reduction Factor را از منوی Options انتخاب نمایند.

در بخش Self Weight Multiplier می‌توان درصد مشخصی از بار وزن اعضا را به حالت بارگذاری خاصی اختصاص داد. مثلاً اگر مقدار Self Weight Multiplier برابر با ۱ در نظر گرفته شود، همه‌ی بار وزن به حالت بار استاتیکی جاری اختصاص می‌یابد. معمولاً در طراحی‌های متداول این ضریب در یک حالت بارگذاری برابر با ۱ و در بقیه‌ی حالات بارگذاری برابر با صفر در نظر گرفته می‌شود.

قسمت Auto Lateral Load هم در صورت استفاده از بار جانبی کاربرد دارد. در این شرایط کاربر باید آیین‌نامه‌ی مناسب به‌منظور تولید خودکار بار استاتیکی مدنظرش را در برنامه انتخاب نماید.

 

****مگاسیویل سامانه جامع تخصصی مهندسین کشور*****

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط