مگا سیویل ساختمان
مگا سیویل ساختمان

تعریف مقاطع در نرم افزار ایتبس etabs

 

با استفاده از منوی Define می‌توان ویژگی‌های یک سازه را در نرم‌افزار ایتبس – ETABS تعریف کرد. این ویژگی‌ها عبارتند از جنس، مقاطع، بارها و… از بخش Material Properties می‌توان ویژگی‌های مصالح را تعیین کرد. مواد به‌لحاظ نوع می‌توانند همگن (Isotropic) یا غیرهمگن (Orthotropic) باشند. مصالح کاربردی نظیر فولاد یا بتن غالباً همگن هستند.

گزینه‌های Mass per Unit Volume، Weight Unit Volume و Modulus of Elasticity در بخش Analysis Property Data می‌توان به‌ترتیب در تعیین جرم در واحد حجم، وزن در واحد حجم و مدول الاستیسیته کاربرد دارند. Poisson’s Ratio، Coeff of Thermal و Shear Modulus G نیز در این بخش به‌ترتیب بیانگر ضریب پواسون، ضریب انبساط حرارتی و مدول برشی هستند.

در نرم‌افزار ایتبس – ETABS واحدها پویا هستند و کاربران این اجازه را دارند تا در هر زمان دلخواه واحدها را به‌راحتی به دیگر واحدهای مرتبط تبدیل نمایند. در بخش Design Property Data نیز Fy و Fu به‌ترتیب به تنش جاری شدن و مقاومت نهایی دلالت دارند. Cost Unit Weight نیز بیانگر هزینه‌ی سازه است.

 

*****مگا سیویل سامانه جامانه تخصصی مهندسین کشور******

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط