مگا سیویل ساختمان
مگا سیویل ساختمان

تفاوت زیر گروه های کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضاییه کدام است؟

زیر گروه های تخصصی آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییه به 17 دسته مجزا تقسیم بندی می شوند که هر کدام رشته های متفاوتی را شامل می شوند .

همچنین داشتن پنج سال سابقه کار مرتبط نیز ضروری است . این زیر گروه ها به شرح ذیل هستند :

1- آتش سوزی و آتش نشانی : دارای مدرک لیسانس در رشته شیمی یا 10 سال کار مرتبط در این رشته

2- امور بانکی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) امور بانکی و بانکداری ، ب) حسابداری و حسابرسی ، ج) مدیریت بانکی و مالی ، د) اقتصاد و یا 10 سال سابقه کار در بانک

3- امور ثبتی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) امور ثبتی ، ب) حقوق قضایی ، ج) نقشه برداری یا 10 سال سابقه کاری در اداره ثبت اسناد و املاک

4- امور گمرکی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) امور گمرکی ، ب) مدیریت بازرگانی و مدیریت مالی ، ج) حقوق ، د) کارکنان گمرک به شرطی که لیسانس داشته باشند یا 10 سال سابقه کار در پست های فنی گمرک

5- اسلحه شناسی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) علوم و فنون نظامی ، ب) مدیریت نظامی و امور انتظامی

6- بررسی اصالت خط ، امضا و اثر انگشت : دارای مدرک لیسانس از الف) دانشگاه علوم انتظامی ، ب) گرافیک ، با آموزش در آموزشگاه اسناد مجعول و مشکوک مرکز تشخیص هویت ناجا و یا 10 سال سابقه کار در اداره تشخیص هویت

7- برق ، الکترونیک و مخابرات : دارای مدرک لیسانس در رشته برق

8- برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی مکانیک ، ب) مهندسی برق ، ج) مهندسی صنایع

9- امور معادن : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی معدن ، ب) زمین شناسی ، ج) مهندسی نفت ، د) مهندسی زمین شناسی

10- تاسیسات ساختمانی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی مکانیک ، ب) مهندسی برق

11- لوازم خانگی و اداری : داشتن مدرک لیسانس در هر رشته ای پذیرفته است به شرط آنکه 10 سال سابقه کار مرتبط با این رشته داشته باشد .

12- کشاورزی و منابع طبیعی : دارای مدرک لیسانس در رشته ‌هاي جنگلداری ، آبخيزداری ، صنايع چوب ، گياه پزشكی ، خاکشناسی باغبانی ، زراعت ، کشاورزی و منابع طبيعی ، اقتصاد کشاورزی ، زراعت و اصلاح نباتات ، توليدات گياهی ، اکولوژی کشاورزی ، کشاورزی عمومی ، مهندسی فضای سبز ، فيزيولوژی گياهان زراعی و بيو تكنولوژی کشاورزی

13- حسابداری و حسابرسی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) حسابداری ، ب) مدیریت مالی ، ج) بازرگانی

14- راه و ساختمان : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی عمران گرایش های سازه و راه ، ب) مهندسی راه و ساختمان ، ج) مهندسی معماری

15- کامپیوتر و فناوری اطلاعات : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) کامپیوتر ، ب) برق الکترونیک ، ج) مخابرات و کنترل ، د) هوش مصنوعی ، ه) ریاضی ، خ) مهندسی فناوری اطلاعات ، چ) مهندسی سیستم های کامپیوتر

16- وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات : الف) مهندس مکانیک با گرایش جامدات ، ب) مهندسی خودرو و یا 10 سال سابقه کاری در راهنمایی و رانندگی و ارائه مدرک

17- امور نفقه : دارای مدرک لیسانس در رشته حقوق

در مقابل زیر گروه های تخصصی آزمون کارشناسان رسمی دادگستری موارد ذیل را شامل می شوند .

لازم به ذکر است که داوطلب علاوه بر داشتن مدرک لیسانس در این رشته ها باید پنج سال سابقه کار مرتبط نیز داشته باشد :

1- معادن : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی معدن ، ب) زمین شناسی ، ج) مهندسی زمین شناسی ، د) رشته های مجموعه مهندسی معدن

2- مهندسی آب : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی عمران آب ، ب) مهندسی کشاورزی آبیاری و زه کشی ، ج) مهندسی زمین شناسی ، چ) معدن ، ح) مهندسی عمران با گرایش سازه های آبی ، خ) مهندسی آبشناسی ، د) مهندسی آبهای زیر زمینی ، ذ) ژئوشیمی ، ر) مهندسی آب و فاضلاب ، ز) مهندسی منابع آب ، ه) مهندسی کشاورزی سازه های آبی

3- مواد ( فلزات ، سرامیک ، کامپوزیت ) : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی تکنولوژی متالوژی ، ب) ذوب فلزات ، ج) مهندسی فلزات ، چ) مهندسی مواد ، ح) مهندسی سرامیک ، خ) مهندسی ذوب آهن ، د) مهندسی پلیمر ، ذ) مهندسی شیمی گرایش پلیمر

4- مواد غذایی و مسمویت های ناشی از آن : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی صنایع غذایی ، ب) مهندسی شیمی ، ج) علوم تغذیه ، چ) کشاورزی با گرایش تغذیه ، ح) دکتری داروسازی ، خ) دکتری سم شناسی ، د) بهداشت مواد غذایی ، ذ) تکنولوژی صنایع غذایی

5- امور سرمایه گذاری ، پولی و اعتباری : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) اقتصاد ، ب) مدیریت بازرگانی ، ج) علوم بانکی ، چ) مدیریت مالی ، ح) مهندسی مالی ، خ) حسابداری ، د) مدیریت دولتی با گرایش مالی

6- امور بازرگانی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مدیریت بازرگانی ، ب) اقتصاد

7- بیمه : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) بیمه ، ب) آمار بیمه ، ج) مدیریت بیمه ، د) اکو

8- تعیین نفقه : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) حقوق قضائی ، ب) مددکاری اجتماعی ، ج) فقه و مبانی حقوق اسلامی ، ح) مددکاری ، خ) علوم قضایی ، د) کارشناسی فقه ، ه) مطالعات فقه

9- امور گمرکی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) امور گمرکی ، ب) مدیریت بازرگانی ، ج) بازرگانی ، چ) اقتصاد بازرگانی ح) مدیریت امور گمرکی

10- حسابداری و حسابرسی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) حسابداری ، ب) مدیریت مالی ، ج) علوم بانکی ، چ) مدیریت صنعتی با گرایش مالی ، ح) مدیریت دولتی با گرایش مالی ، خ) حسابرسی

11- امور حمل ونقل : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مدیریت بازرگانی ، ب) بازرگانی ، ج) حقوق ، چ) اقتصاد ، ح) حمل ونقل ، خ) مدیریت بازرگانی دولتی

12- امور وسایط نقلیه دریایی و غواصی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی کشتی ، ب) مهندسی کشتی سازی ، ج) مهندسی دریایی گرایش مدیر ماشین ، چ) مکانیک دریایی ، برق ، الکترونیک و مخابرات دریایی ، ح) معماری و سازه های دریایی ، خ) ناوبری و فرماندهی کشتی گرایش علوم دریایی و مهندسی عرشه ، د) مدیریت و کمیسر دریایی ، ذ) ماشین آلات دریایی

13- امور وسایل نقلیه ریلی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی مکانیک گرایش جامدات ، ب) مهندسی راه آهن گرایش ماشین های ریلی ، خط و سازه های ریلی و راه آهن برقی

14- امور وسایط نقلیه موتوری زمینی ویژه افسران : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) راهنمایی رانندگی ، ب) علوم انتظامی ، ج) علوم پلیسی ، چ) داشتن ابلاغ کارشناسی عالی تصادفات یا کاردان فنی سابق و ارائه گواهی مبنی بر داشتن 5 سال سابقه در رسیدگی به تصادفات بعد از دریافت ابلاغ مذکور

15- امور وسایط نقلیه موتوری ویژه مهندسین : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی مکانیک ، ب) مهندسی خودرو و داشتن گواهینامه پایه یک

16- ابنیه و آثار باستانی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) باستان شناسی ، ب) مرمت آثار تاریخی ، ج) مرمت و احیای بناهای تاریخی

17- امور ثبتی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) علوم ثبتی با پنج سال تجربه ، فارغ التحصیلان آموزشگاه های اختصاصی ثبت بر اساس قانون مصوب 1337 با 10 سال تجربه یا دارندگان 15 سال تجربه در امور ثبتی، نقشه برداري ثبتی با هر رشته کارشناسی یا بالاتر

18- برنامه ریزی شهری : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی معماری ، ب) مهندسی شهرسازی ، ج) مدیریت شهری ، چ) برنامه ریزی شهری ، ح) طراحی شهری ، خ) برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، د) جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری ، ذ) طراحی محیط زیست

19- معماری داخلی و تزئینات : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) معماری داخلی ، ب) معماری ، ج) دکوراسیون

20- راه و ساختمان : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی معماری ، ب) مهندسی عمران ، ج) عمران ، چ) راه و ساختمان

21- مهندسی ترافیک : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی عمران ، ب) ترافیک ، ج) راه و ساختمان

22- مهندسی محیط زیست : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی محیط زیست ، ب) مهندسی عمران ، ج) مهندسی مکانیک و سیالات ، چ) مهندسی آب و فاضلاب ، ح) مهندسی آب ، خ) مهندسی راه و ساختمان ، د) مهندسی بهداشت ، ذ) مهندسی بهسازی ، ر) بهداشت عمومی ، ز) بهداشت محیط ، س) علوم و مهندسی آب ، ه) مهندسی آبیاری ، ی) مهندسی شیمی

23- نقشه برداری و اطلاعات مکانی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی نقشه برداری ، ب) ژئودزی ، ج) سنجش از دور ، د) سیستم اطلاعات جغرافیایی

24- نساجی و رنگرزی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی نساجی ، ب) مهندسی پلیمر ، ج) تکنولوژی علوم رنگ ، د) مهندسی شیمی نساجی

25- الکتروشیمی و پتروشیمی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی پتروشیمی ، ب) مهندسی پلیمر ، ج) مهندسی شیمی ، چ) مهندسی برق ، ح) مهندسی نفت ، خ) مهندسی پالایش

26- امور انرژی هسته ای : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) فیزیک ، ب) شیمی ، ج) مهندسی هسته ای ، چ) مهندسی مکانیک ، ح) مهندسی مواد ، خ) مهندسی برق ، د) مهندسی راکتور ، ذ) مهندسی شیمی

27- برق ، الکترونیک و مخابرات : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی تکنولوژی الکترونیک ، ب) مهندسی تکنولوژی برق قدرت ، ج) مهندسی تکنولوژی مخابرات ، چ) مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق ، ح) مهندسی الکترو مکانیک

28- برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی مکانیک ، ب) مهندسی برق و الکترونیک ، ج) مهندسی برق ، چ) مهندسی تاسیسات ، ح) مهندسی صنایع تولیدی ، خ) تکنولوژی صنعتی ، د) مهندسی الکترومکانیک ، ذ) مهندسی ماشین ابزار

29- تاسیسات ساختمانی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی الکترومکانیک ، ب) مهندسی مکانیک ، ج) مهندسی برق ، چ) مهندسی تاسیسات ، ح) مهندسی تهویه و تبرید

30- کامپیوتر و فناوری اطلاعات : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی کامپیوتر گرایش های نرم افزار ، معماری سامانه های رایانه ای ، رایانش امن و فناوری اطلاعات ، ب) علوم کامپیوتر ، ج) مهندسی برق گرایش الکترونیک و مخابرات ، چ) مهندسی صنایع گرایش تجزیه و تحلیل سیستم ها ، ح) ریاضی گرایش کاربرد کامپیوتر

31- صنایع گاز و گاز رسانی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی گاز ، ب) مهندسی پتروشیمی ، ج) مهندسی مکانیک ، چ) مهندسی شیمی ، ح) مهندسی نفت و گاز

32- صنایع نفت : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی نفت گرایش مهندسی اکتشاف ، ب) مهندسی حفاری ، ج) مهندسی مخازن ، چ) مهندسی بهره برداری ، ح) مهندسی شیمی گرایش نفت ، گرایش پالایش خ) مهندسی نفت

33- مهندسی پزشکی ، لوازم و تجهیزات پزشکی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی پزشکی ، ب) مهندسی برق ، ج) مهندسی الکترونیک ، چ) مهندسی مکانیک

34- صنایع هوایی و فضائی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی هواپیما ، ب) مهندسی مراقبت پرواز ، ج) مهندسی الکترونیک ، چ) برق مخابرات ، ح) برق قدرت ، خ) مهندسی هوافضا ، د) کارشناسی خلبانی ، ذ) مهندسی مکانیک ، ر) علوم و فنون هوانوردی ، ز) مهندسی تعمیر و نگهداری

35- امور ورزشی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) تربیت بدنی ، ب) علوم ورزشی ، ج) فیزیولوژی ورزشی ، چ) بیومکانیک ورزشی ، ح) رفتار حرکتی ، خ) آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ، د) مدیریت ورزشی ، ذ) روان شناسی ورزشی

36- هنرهای نمایشی ، امور سینمایی و عکاسی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) تئاتر ، ب) سینما ، ج) هنرهای نمایشی و هنر ، چ) تولید سیما ، ح) سینماتوگرافی ، خ) عکاسی ، د) فیلم و عکاسی ، ذ) طراحی صحنه

37- طراحی و گرافیک : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) هنر ، ب) نقاشی ، ج) گرافیک ، چ) طراحی صنعتی ، ح) طراحی

38- آبزیان و شیلات : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی آبزیان و شیلات ، ب) دکتری دامپزشکی ، ج) مهندسی منابع طبیعی و شیلات ، چ) مهندسی فناوری شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان

39- دامپروری و دامپزشکی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) دامپروری و علوم دامی ، ب) دکتری دامپزشکی ، ج) علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

40- صنایع چوب : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) صنایع چوب ، ب) چوب شناسی ، ج) مهندسی جنگل ، چ) علوم صنایع چوب و کاغذ ، ح) سازه های چوبی

41- کشاورزی و منابع طبیعی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) کشاورزی و منابع طبیعی ، ب) گیاه پزشکی (باستثناء مهندسی محیط زیست، دامپروری و صنایع چوب)

42- محصولات دامی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) دامپروری و علوم دامی ، ب) چرم و پوست ، ج) دکتری دامپزشکی

43- محیط زیست طبیعی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مهندسی محیط زیست ، ب) مهندسی کشاورزی کلیه گرایش ها ، ج) مهندسی فضای سبز

44- امور خبرنگاری و روزنامه نگاری : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) روزنامه نگاری ، ب) خبرنگاری ، ج) علوم ارتباطات

45- ایران گردی و جهان گردی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) جهانگردی ، ب) توریسم ، ج) هتلداری ، چ) علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی گردشگری ، ح) گردشگری مذهبی ، خ) علوم جغرافیایی گرایش جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

46- زبان های خارجی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) آلمانی ، ب) انگلیسی ، ج) فرانسه ، د) عربی

50- کتاب و کتابداری : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) کتابداری ، ب) علوم کتاب

51- امور اسلحه و مهمات : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) نظامی و انتظامی گرایش پلیس جنایی ، ب) فیزیک

در این زیرگروه ها علاقه مندان با داشتن مدرک کارشناسی در هر رشته ای و داشتن 15 سال سابقه کار تجربی در آن رشته می توانند در آزمون ثبت نام کنند :

1- آثار هنری و اشیاء نفیسه

2- اشیاء عتیقه و احجار کریمه و کتب خطی

3- لوازم خانگی و اداری

4- تالیفات

5- امور اداری و استخدامی

6- مواد محترقه و منفجره

در این زیرگروه ها علاقه مندان با داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر و پنج سال تمام سابقه تجربی با داشتن پانزده سال تجربه در هر رشته کارشناسی می توانند در آزمون ثبت نام کنند :

1- فرش : دارای مدرک لیسانس در رشته طراحی فرش دستبافت

2- صنایع دستی : دارای مدرک لیسانس در رشته صنایع دستی

3- ساعت و جواهرات : دارای مدرک لیسانس در رشته طلا و جواهرات

4- ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات : دارای مدرک لیسانس در رشته حقوق

5- امور آتش نشانی و آتش سوزی : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) مدیریت حریق و حوادث ، ب) آتش نشانی

6- چاپ و چاپخانه : دارای مدرک لیسانس در رشته مدیریت و طراحی چاپ

7- تشخیص اصالت خط ، امضا و اثر انگشت : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) کامپیوتر نرم افزار ، ب) گرافیک ، ج) کشف علمی جرم

8- حوادث ناشی از کار : دارای مدرک لیسانس در رشته های الف) بهداشت صنعتی ، ب) بهداشت حرفه ای ، ج) فیزیک ، چ) شیمی ، ح) حفاظت و بهداشت کار ، خ) طب کار ، د) ایمنی صنعتی

در این زیرگروه ها علاقه مندان با داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد یا بالاتر و پنج سال تمام سابقه تجربی می توانند در آزمون ثبت نام کنند :

1- داروسازی و سم شناسی : الف) دکتری داروسازی ، ب) دکتری سم شناسی

2- بیوتکنولوژی : دارای مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر در رشته های الف) زیست شناسی سلولی مولکولی با گرایش بیوتکنولوژی ، ب) میکروبیولوژی با گرایش بیوتکنولوژی ، ج) میکروب شناسی صنعتی با گرایش بیوتکنولوژی ، چ) بیوتکنولوژی ، ح) ژنتیک مولکولی ، و یا دارای مدرک دکتری در رشته های الف) بیوتکنولوژی پزشکی ، ب) فرآورده های بیولوژیک ، ج) ایمنی شناسی با گرایش مولکولی ، چ) داروسازی با گرایش بیوتکنولوژی ، ح) دکتری بیوشیمی

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط