مگا سیویل ساختمان
مگا سیویل ساختمان

در کشورمان ،طراحی ساختمان در برابر زلزله در چه سطحی انجام میشود؟

آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله در ایران در حال حاضر آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم میباشد.

هدف این ایین نامه تعیین حداقل ضوابط و مقررات برای طرح و اجرای ساختمان ها در برابر اثر های ناشی از زلزله است، به طوریکه با رعایت ان انتظار میرود

  1. ساختمانهای با اهمیت متوسط در اثر زلزله طرح ، اسیب عمده سازه ای و غیر سازه ای نبینند و تلفات جانی در انها حداقل باشد.
  2. ساختمان های با اهمیت زیاد در اثر زلزله طرح، آسیب عمده ای نبینند به طوری که در زمان کوتاهی قابل مرمت باشند.
  3. ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد در اثر زلزله طرح، تغییر در مقاومت و سختی در اثر اجرای سازه ای و غیر سازه ای نداشته باشند ، به طوری که بهره برداری از آن ها امکان پذیر باشد.
  4. کلیه ساختمان های بلند از 50 متر و یا بیشتر از 15 طبقه  و نیز کلیه ساختمان های با اهمیت زیاد و خیلی زیاد در اثر زلزله بهره برداری اسیبی نبینند و قابلیت بهربرداری خود را حفظ نمایند.

******مگاسیویل سامانه جامع تخصصی مهندسین کشور*****

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط