مگا سیویل ساختمان
مگا سیویل ساختمان

تامین مدرک تحصیلی شرکت های برنامه و بودجه

برای تامین مدرک تحصیلی برنامه و بودجه شرکت ها کافیست، از طریق فرم زیر با پرکردن دقیق اطلاعات و خواسته های خود نسبت به مدرک تحصیلی درخواستی و قیمت مدرک تحصیلی شرکت های برنامه و بودجه جهت حقوقی کردن آن اطلاعات خواسته شده را پرکنند.

پس از بررسی و توسط کارشناسان ما با درخواست کننده جهت بررسی صحت و سقم اطلاعات تماس گرفته میشود و پس از آن مهندسین که تمایل داشته باشند با آن شرکت همکاری کنند معرفی و بعد از توافقات اولیه و تنظیم قرارداد حقوقی ، مدرک تحصیلی در شرکت وارد میشود.

همچنین در قسمت تغییرات پروانه و تغییرات امور ثبتی شرکت های مهندسی میتوانید درخواست خود را از طریق فرم تغییرات ثبتی درج نمایید.

جایگاه تبلیغات