مگا سیویل ساختمان
مگا سیویل ساختمان

تامین پروانه نظام مهندسی

برای تامین پروانه نظام مهندسی شرکت ها کافیست، از طریق فرم زیر با پرکردن دقیق اطلاعات و خواسته های خود نسبت به پروانه درخواستی و قیمت پروانه نظام مهندسی جهت حقوقی کردن آن اطلاعات خواسته شده را پرکنند.

پس از بررسی و توسط کارشناسان ما با درخواست کننده جهت بررسی صحت و سقم اطلاعات تماس گرفته میشود و پس از آن مهندسین که تمایل داشته باشند با آن شرکت همکاری کنند معرفی و بعد از توافقات اولیه و تنظیم قرارداد حقوقی ، پروانه مهندس در شرکت وارد میشود.

همچنین در قسمت تغییرات پروانه و تغییرات امور ثبتی شرکت های مهندسی میتوانید درخواست خود را از طریق فرم تغییرات ثبتی درج نمایید.

اطلاعات درخواست کننده

اطلاعات شرکت

نام شرکتی که درخواست پروانه دارید را وارد نمایید
صلاحیت پروانه شرکت
نوع شرکت(الزامی)
نوع شرکت ثبت شده

اطلاعات پروانه درخواستی

سمت
سابقه کار بدون بیمه
سابقه کار با بیمه
صاحب سهم
جایگاه تبلیغات