مدارک مورد نیاز برای شرکت در ازمون نظام مهندسی کدامند؟

۱.مدرک تحصیلی مورد نیاز برای ازمون نظام مهندسی و ورود به حرفه:

مطابق باماده ۷ آئیننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفاً مدارک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور صدور پروانه اشتغال بکار مورد تأیید میباشند. همچنین مطابق ماده ۶قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رشته های معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک جزء رشته های اصلی میباشند.

با توجه به مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته هاکلیه دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته ،کارشناسی با عناوین متفاوت از رشته های اصلی، کارشناسی ارشد و دکتری فاقد مدرک کارشناسی در رشته های اصلی و مواردی از این قبیل جهت اطلاع از امکان دریافت پروانه اشتغال بکار در رشته و صلاحیت مورد نظر، از طریق اداره کل استان محل سکونت خودقبل از ثبت نام مطمئن گردند.

۲.۲-سابقه کارحرفه ای مورد نیاز برای ازمون نظام مهندسی و ورود به حرفه:

نحوه محاسبه سنوات حرفه ای مهندسان:حداقل سوابق کار حرفه ای برای شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی در هر مقطع و به شرح جدول ذیل میباشد (مطابق ماده ۵آیین نامه اجرائی قانون)

*****مگاسیویل سامانه جامع تخصصی مهندسین کشور******

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.