مگا سیویل ساختمان
مگا سیویل ساختمان

معرفی منو view در نرم افزار ایتبس etabs

منوی View یکی از منوهای مهم در نرم‌افزار ایتبس – ETABS است. در این منو از گزینه‌ی Set 3D View برای تنظیمات شکل سه‌بعدی استفاده می‌شود. گزینه‌ی Measure برای اندازه‌گیری پارمترهای مختلفی نظیر زاویه، طول خط، محیط و مساحت به‌کار می‌رود. گزینه‌ی Show Selection Only المان‌های انتخابی را بر حسب بقیه‌ی المان‌ها نمایش می‌دهد.

با گزینه‌ی Change Axes Location می‌توان موقعیت محور مختصات را تغییر داد. از گزینه‌های Save Custom View و Show Custom View به‌ترتیب برای ذخیره‌نمایی تولیدشده و نمایش نمای ذخیره‌شده استفاده می‌شود.

گزینه‌ی Show Rendered View نیز در نمایش شکل واقعی سازه به‌صورت سه‌بعدی کاربرد دارد.

******مگاسیویل سامانه جامع تخصصی مهندسین کشور*******

 

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط