مگا سیویل ساختمان
مگا سیویل ساختمان

نحوه اعمال ترکیبات بارگذاری در نرم‌افزار ایتبس – ETABS

برای تعیین ترکیبات بارگذاری کاربران می‌توانند گزینه‌ی Load Combination را از منوی Define انتخاب کنند. با این کار می‌توان به اصلاح ترکیبات بار یا وارد کردن ترکیبات بار جدید پرداخت. با کلیک روی Load Combination پنجره‌ی Load Combination Data باز می‌شود که از سه بخش اصلی Load Combination Name، Load Combination Type و Define Combination تشکیل شده است. کاربران در بخش Load Combination Name می‌توانند نام مدنظر خود را برای ترکیب بار انتخاب نمایند.
از بخش Load Combination Type برای تعیین نوع ترکیب کردن بارها با یکدیگر استفاده می‌شود. این بخش خود از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده است. در قسمت ADD (مخفف Additive) مقادیر نیرو و جابه‌جایی با هم جمع جبری می‌شوند. در قسمت ENVE (مخفف Envelope) حداکثر مقادیر نیرو و جابه‌جایی برای تحلیل در نظر گرفته می‌شود.

در قسمت ABS (مخفف Absolute) از جمع قدمطلق نیروها یا جابه‌جایی مقادیر نیرو یا جابه‌جایی ترکیب‌شده به‌دست می‌آید. در قسمت SRC هم از جذر مجموع مربعات نتایج برای ترکیب بارها استفاده می‌شود.

******مگاسیویل سامانه جامع تخصصی مهندسین کشور*******

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط