مگا سیویل ساختمان
مگا سیویل ساختمان

نحوه ی اعمال نیروی زلزله در نرم‌افزار ایتبس – ETABS

برای اعمال نیروی زلزله می‌توان در نرم‌افزار ایتبس – ETABS از دو روش مختلف استفاده کرد. در روش اول یک ضریب به‌منظور اعمال نیروی زلزله تعریف می‌شود. در این روش کاربر باید این ضریب را محاسبه و به نرم‌افزار معرفی کند. در صورتی که سازه در هر راستا رفتار متفاوتی داشته باشد، این ضریب باید برای هر راستا به‌طور مجزا محاسبه شود.

به این منظور کاربر باید از بخش Auto Lateral Load در پنجره‌ی Define Static Load Case Names گزینه‌ی User Coefficient را انتخاب و سپس روی Modify Lateral Load کلیک کند. با این کار پنجره‌ی User Defined Seismic Loading باز می‌شود و کاربر می‌تواند تنظیمات مدنظر خود را با انتخاب گزینه‌های مدنظر و فیلدهای تعبیه‌شده در این پنجره به‌منظور تعیین ضریب مربوطه اعمال نماید.
در روش دیگر کاربر باید مرکز جرم سازه و نیروی زلزله در هر طبقه را به‌طور مجزا محاسبه کرده باشد. در صورت فعال کردن گزینه‌ی Apply at Center Mass نرم‌افزار به‌طور خودکار مرکز جرم را محسابه می‌کند.

در این روش کاربر باید به‌جای انتخاب User Coefficient از بخش Auto Lateral Loads در پنجره‌ی Define Static Case Names، گزینه‌ی User loads را انتخاب و سپس روی Modify Lateral Load کلیک کند.

 

*****مگا سیویل سامانه جامع تخصصی مهندسین کشور******

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط