مگا سیویل ساختمان
مگا سیویل ساختمان

نظرخواهی در مورد پیش نویس آئین نامه مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان

به منظور حفظ کیفیت ساختمان­ها و حصول اطمینان ازقابلیت بهره ­برداری مناسب از ساختمان­های احداث شده و تعیین حدود و اختیارات، وظایف و مسئولیت­های عوامل دخیل در زمینه نگهداری از ساختمان­ها، همچنین حوزه شمول اصول و قواعد فنی مربوطه، پیش نویس آیین‌نامه اجرایی نظامات اداری مبحث ۲۲مقررات ملی ساختمان برای نگهداری ساختمان­های در دست بهره­برداری و در طول عمر مفید آن، با انواع کاربری­ها توسط دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی تهیه شده است.

تا پس از دریافت نظرات دستگاه‌ها و صاحب‌نظران برای تصویب برای هیأت محترم دولت ارسال گردد؛ لذا خواهشمند است نظرات اصلاحی خود را حداکثر تا ۹۹/۹/۲۲ از طریق ایمیل زیر برای معاونت مسکن و ساختمان وزارت مسکن میتوانید ارسال نمایید.

mabhas22 [ @ ] inbr.ir

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط