مگا سیویل ساختمان
مگا سیویل ساختمان

اعمال وزن سازه ای در ایتبس etabs

از گزینه‌ی Mass Source در منوی Define برای تعیین چگونگی محاسبه‌ی وزن سازه در نرم‌افزار ایتبس – ETABS استفاده می‌شود. این محاسبه می‌تواند به سه طریق مختلف انجام شود. در روش اول کاربر باید وزن هر طبقه‌ی سازه را محاسبه و در مرکز جرم قرار دهد و سپس با فعال‌سازی گزینه‌ی From Self and Mass از نرم‌افزار بخواهد تا وزن سازه را از روی مرکز جرم و وزن المان‌ها محاسبه کند. برای وارد کردن مرکز جرم کاربر باید ابتدا نقطه‌ای را در مرکز جرم سازه قرار دهد و سپس گزینه‌ی Additional Mass را از بخش Joint در منوی Assign انتخاب نماید.
در روش دوم کاربر باید گزینه‌ی From Loads را فعال کند. با این کار Define Mass Multiplier for Loads در نرم‌افزار ایتبس – ETABS فعال می‌شود و دو گزینه‌ی Include Later Mass Only و Lump Latera Mass Only در اختیار کاربر قرار می‌گیرد که می‌تواند از هر کدام از این دو استفاده نماید. در صورت انتخاب Include Later Mass Only تنها جرم‌های انتقالی در X و Y حول محور Z فعال و در صورت عدم انتخاب آن همه‌ی جرم‌های موجود فعال می‌گردند. در صورت انتخاب Lump Latera Mass Only جرم نیم‌طبقات نیز به طبقات انتقال می‌یابد و جرم‌ها در طبقات متمرکز می‌شوند.

با این کار در صورت تعریف دیاگرام صلب برای طبقات جرم طبقات در مرکز جرم متمرکز خواهد شد. معمولاً این روش نسبت به سایر روش‌های در محاسبه‌ی وزن سازه کاربردی‌تر و کاربرپسندتر است. در روش سوم هم از ترکیب روش‌های اول و دوم استفاده می‌شود. این روش می‌تواند در تحلیل دینامیکی کاربردی باشد.

******مگاسیویل سامانه جامع تخصصی مهندسی کشور*******

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط