مگا سیویل ساختمان

اعمال وزن سازه ای در ایتبس etabs

از گزینه‌ی Mass Source در منوی Define برای تعیین چگونگی محاسبه‌ی وزن سازه در نرم‌افزار ایتبس – ETABS استفاده می‌شود. این محاسبه می‌تواند به سه طریق مختلف انجام شود. در روش اول کاربر باید وزن هر طبقه‌ی سازه را محاسبه و در مرکز جرم قرار دهد و سپس با فعال‌سازی گزینه‌ی From Self and Mass […]