مگا سیویل ساختمان

بخش مسکن با پایداری نرخ ارز به ثبات خواهد رسید

به گزارش مگاسیویل، قیمت خانه در کلانشهر تهران در آبان امسال با رشد کمتر از ٢ درصد به میانگین قیمتی ٢٧ میلیون ١٠٠ هزار تومان رسید که اگر با رشد قیمت مهرماه امسال نسبت به شهریور محاسبه کنیم به درصد قابل توجهی از کاهش قیمت ها در دومین ماه پاییز می رسیم. تورم ماهانه متوسط […]