مگا سیویل ساختمان

سازمان نظام مهندسی دو میلیارد و نیم را به حساب چه کسانی به اشتباه ریخته است!

در مکاتبه مدیرکل دفتر توسعه مهندسی با سازمان نظام مهندسی استان تهران تاکید شد علی‌محمد عبدی‌قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در نامه‌ای خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، پیگیری و برخورد با عاملان پرداخت‌های مازاد انجام شده به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان نظام مهندسی استان تهران را خواستار شد. […]