مگا سیویل ساختمان

مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله چگونه انجام میشود؟

به گزارش مگاسیویل، ساختمان ها مهم ترین و اصلی ترین المان هایی هستند که هنگام وقوع زلزله صدمه می بینند، از این رو اگر در برابر این حادثه طبیعی از مقاومت لازم برخوردار بوده و یا با آن سازگار باشند کمتر آسیب خواهند دید. قرار گرفتن شهرها بر روی گسل یا حتی نزدیک بودن به […]