مگا سیویل ساختمان

تفاوت زیر گروه های کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضاییه کدام است؟

زیر گروه های تخصصی آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییه به 17 دسته مجزا تقسیم بندی می شوند که هر کدام رشته های متفاوتی را شامل می شوند . همچنین داشتن پنج سال سابقه کار مرتبط نیز ضروری است . این زیر گروه ها به شرح ذیل هستند : 1- آتش سوزی و آتش نشانی : […]