مگا سیویل ساختمان

از ایتبس etabs چه انتظاری داریم؟

نرم‌افزار ایتبس قابلیت‌های فراوانی در طراحی و تحلیل سازه‌ها دارد. ازجمله این قابلیت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: قابلیت‌های تحلیل تحلیل خطی و غیرخطی به روش‌های استاتیکی و دینامیکی شناخت المان‌های ساختمان و طبقات محاسبه‌ی خودکار جرم و مرکز جرم انتقال بارهای ثقلی از کف‌ها به تیرها تولید و توزیع بارهای جانبی بین تراز […]