مگا سیویل ساختمان

تعریف مقاطع در نرم افزار ایتبس etabs

  با استفاده از منوی Define می‌توان ویژگی‌های یک سازه را در نرم‌افزار ایتبس – ETABS تعریف کرد. این ویژگی‌ها عبارتند از جنس، مقاطع، بارها و… از بخش Material Properties می‌توان ویژگی‌های مصالح را تعیین کرد. مواد به‌لحاظ نوع می‌توانند همگن (Isotropic) یا غیرهمگن (Orthotropic) باشند. مصالح کاربردی نظیر فولاد یا بتن غالباً همگن هستند. […]