مگا سیویل ساختمان

سازمان نظام مهندسی دو میلیارد و نیم را به حساب چه کسانی به اشتباه ریخته است!

در مکاتبه مدیرکل دفتر توسعه مهندسی با سازمان نظام مهندسی استان تهران تاکید شد علی‌محمد عبدی‌قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در نامه‌ای خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، پیگیری و برخورد با عاملان پرداخت‌های مازاد انجام شده به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان نظام مهندسی استان تهران را خواستار شد. […]

برای آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیک- طراحی چه منابعی را بخوابیم؟

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث اول ( تعاريف)- (۱۳۹۲) مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴) مبحث سوم: حفاظت […]