مگا سیویل ساختمان

معرفی منو view در نرم افزار ایتبس etabs

منوی View یکی از منوهای مهم در نرم‌افزار ایتبس – ETABS است. در این منو از گزینه‌ی Set 3D View برای تنظیمات شکل سه‌بعدی استفاده می‌شود. گزینه‌ی Measure برای اندازه‌گیری پارمترهای مختلفی نظیر زاویه، طول خط، محیط و مساحت به‌کار می‌رود. گزینه‌ی Show Selection Only المان‌های انتخابی را بر حسب بقیه‌ی المان‌ها نمایش می‌دهد. با […]