مگا سیویل ساختمان

تعریف انواع بار گذاری در نرم افزار ایتبس

  گزینه‌ی Static Load Case از جمله گزینه‌های مهم منوی Define است که به‌منظور تعریف دسته‌بارها جهت تحلیل استاتیکی کاربرد دارد. با این کار پنجره‌ی جدیدی باز و حالت‌های بارگذاری در آن پدیدار می‌گردد. این پنجره از چهار بخش اصلی Load، Type، Self Weight Multiplier و Auto Lateral Load تشکیل شده است. در بخش Load […]